Εισαγωγικό

Η Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας (ΕΚΠΥ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) αποτελεί εδώ και πολλά χρόνια τον φορέα ο οποίος έχει θέσει ως αποστολή του την εκπλήρωση της πολιτικής φροντίδας, πρόνοιας και κοινωνικής παρέμβασης του Πανεπιστημίου της πόλης, με αποδέκτες τόσο τα μέλη του ίδιου του Πανεπιστημίου, δηλ. τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες, το Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ), το Διοικητικό Προσωπικό, τους  υπαλλήλους και  τους κάθε είδους συνεργάτες, όσο και το ευρύ κοινό της πόλης και της ευρύτερης περιοχής. Σε πλαίσιο άριστης συνεργασίας με τις Πρυτανικές αρχές και τις άλλες Επιτροπές του Πανεπιστημίου, τα μέλη της ΕΚΠΥ, με την πολύτιμη συνεισφορά μεμονωμένων ατόμων (υπαλλήλων, φοιτητών, εργατών) καθώς και εθελοντών διοικητικών υπαλλήλων, φοιτητών και φοιτητριών που συνδράμουν στο έργο της, προσπαθούν να αντιμετωπίσουν με την μεγαλύτερη δυνατή πληρότητα και αποτελεσματικότητα τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζονται σε μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και δυσκολεύουν ή καθιστούν προβληματική ή ανέφικτη την διδακτική και ερευνητική διαδικασία. Παράλληλα, οι δραστηριότητες της ΕΚΠΥ του ΑΠΘ χαρακτηρίζονται και από την προσπάθεια προσφοράς προς τα κοινά μέσω διοργάνωσης σε τακτά διαστήματα διαφόρων εκδηλώσεων που απευθύνονται προς το ευρύ κοινό της πόλης, όπως π.χ. εθελοντικών αιμοδοσιών, προσφοράς ιατρικής και οδοντιατρικής φροντίδας, ψυχολογικής υποστήριξης, εκπαιδευτικών σεμιναρίων, ενημερωτικών επισκέψεων, κ.ά. Η Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας του ΑΠΘ προσπαθεί να αποτελεί ένα χρήσιμο και αποδοτικό όργανο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην προσπάθειά του τελευταίου να εκφράζει έναν από τους πλέον υγιείς, σύγχρονους και υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικούς θεσμούς της χώρας μας, με στόχο πάντα την υπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου.

epitropi koinonikis politikis
 

Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής

aimodosia
 

Εβδομάδα Αιμοδοσίας